Statut MSSI

Publication date

Statut inicjatywy określa zobowiązania europejskich producentów infrastruktury elektrycznej i produktów do instalacji elektrycznych, powiązanych z nimi zrzeszeń/stowarzyszeń handlowych i akredytowanych europejskich jednostek oceniających zgodność (CAB), które łączą wysiłki na rzecz aktywnego działania w obszarze monitorowania rynku. Organizacje te będą informować odpowiednie organy powołane do nadzoru i monitorowania rynku o potencjalnych produktach niezgodnych z normami. Będą również wspomagać te organy w prowadzonych przez nie kontrolach w ramach Rozporządzenia 765/2002 w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i uczciwej konkurencji na rynku europejskim.

Załącznik Rozmiar
Statut MSSI.pdf577.1 KB 577.1 KB