O nas

MSSI Electrical to inicjatywa CECAPI, wspierana przez czołowych graczy na rynku takich, jak: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Schneider Electric oraz Siemens. MSSI Electrical jest inicjatywą typu non-profit, obsługiwaną przez ORGALIME — organizację zrzeszającą przedstawicieli branży elektromaszynowej — z siedzibą w Brukseli.

MSSI Electrical dąży do wyeliminowania niebezpiecznych i niespełniających norm produktów elektrycznych w Europie i zapewniania ochrony osobom, towarom oraz mieniu.

Współpracując z instytucjami handlowymi oraz organami odpowiedzialnymi za nadzór rynku i egzekwowanie obowiązującego prawa, MSSI Electrical zapewni dostęp do informacje i szkoleń, aby 100% produktów używanych w Europie było bezpiecznych i zgodnych z normami.

Kilka słynnych globalnych podmiotów z obszaru innowacyjnych rozwiązań elektrycznych nawiązało współpracę, aby podnieść poziom świadomości i zwiększyć dostęp do wiedzy dla odpowiednich osób. W grupie tej są jednostki obsługujące łańcuch dostaw, urzędy celne oraz inne organy administracji rządowej.

Postawiono sobie dwa cele:

1. Po pierwsze — należy sprawić, aby producenci porozumieli się na rzecz aktywnego wdrażania działań i inicjatyw gwarantujących optymalne bezpieczeństwo konsumentów i zgodności produktów z dyrektywami europejskimi, dzięki czemu zapewnione będzie bezpieczeństwo użytkowników sprzętu elektrycznego i zachowana będzie uczciwa konkurencja na rynku. Chodzi o wdrożenie inicjatywy będącej programem ramowym służącym zapewnieniu bardziej skutecznej kontroli rynku ze strony odpowiednich organów władzy publicznej w państwach europejskich.

2. Po drugie — należy zapewnić najszerszy możliwy zakres stosowania nowego programu ramowego, o którym mowa powyżej, poprzez zgłaszanie produktów niebezpiecznych i niespełniających norm stosownym organom państwowym. Chodzi w szczególności o:

  • poprawę skuteczności i wydajności w obszarze nadzoru i kontroli rynku poprzez aktywny udział wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w państwach Europy;
  • skonsolidowanie trybu zgłaszania produktów niebezpiecznych lub niezgodnych z obowiązującymi normami organom państwowym pod egidą jednej europejskiej organizacji. 

 

 

CECAPI
Website: http://www.cecapi.org