Organizacje biorące udział w inicjatywie

Organizacja, która podpisała Statut MSSi-Electrical:

 

 

Stowarzyszenia:

AFME, Spain

ANIE, Italy

BEAMA, the United Kingdom

ELA, Czech Republic

GAMBICA, the United Kingdom

GIMELEC, France

IGNES, France

KIGEIT, Poland

VELTEK, Denmark

ZVEI, Germany

 

Spółki:

ABB

BENEDICT

EATON

HAGER

LEGRAND

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

 

Organy oceny zgodności:

AENOR

IMQ

INTERTEK

LCIE

UL

VDE